Klimaatverandering – Hoe bedoel je?

We merken het amper, het gaat met kleine stapjes, een warmere december maand, we staan minder vaak op natuurijs, de natuur die eerder in bloei staat. En dan volgt toch weer zo’n koude maand waardoor we snel weer naar de zomer toe verlangen. Door ons stabiele zeeklimaat zijn we gelukkig gevrijwaard van veel weer extremen.

Elders op de wereld hebben ze die luxe niet en zijn de gevolgen van klimaatverandering al groter. Door uitzonderlijk warm zeewater ontstond super tyfoon Haiyan bij Tacloban in de Filipijnen. De zwaarste droogte in Syrië ooit die boeren naar de stad toe dreef. De Great Barrier Reef die nu voor de helft onherstelbaar zwaar beschadigd is geraakt.

Klimaatverandering is net een als sluipmoordenaar. Met een licht exponentiële toename begint het in kleine stapjes, maar als je de gevolgen eenmaal begint te merken, dan begint het snel gevaarlijk te worden. Tel daar bij op dat de CO2 die wij allemaal uitstoten voor eeuwen in de lucht zal blijven hangen en al die tijd voor temperatuurstijging zal zorgen. De urgentie om hier wat aan te gaan doen wordt dan ook groot.

We hebben gelukkig nog tijd om hier wat aan te doen, maar we hebben geen tijd meer om daar mee te wachten.


Klimaatverandering kunnen we nu nog met bestaande middelen een halt toe roepen. Ons leven hoeven we daarvoor niet radicaal om te gooien, dingen worden gewoon anders. Zonder onbewezen technieken hebben we alle bestaande oplossingen nodig. Door dat we zo lang gewacht hebben, blijven er weinig keuzes meer over.

Net als in Duitsland kunnen we massaal zonnepanelen op onze daken plaatsen. En je zou een dief van je portemonnee zijn als je dat niet zou doen.

Huizen kunnen we energie neutraal maken. Daar is direct geld voor beschikbaar en het levert nog extra banen op ook.

Windmolens vindt niet iedereen even prettig, maar vooral op land zijn deze uiterst rendabel en goedkoop. Veel winst is te behalen als bewoners daar zelf eigenaar van kunnen worden en daar zelf dan ook de vruchten van kunnen plukken.

Ook is de politiek nodig om klimaatverandering tegen te houden. Vraag aan jouw politieke partij wat ze aan klimaatverandering willen gaan doen en of ze daar niet een schepje bovenop willen gooien.

Meer systematische oplossingen zijn ook nodig zoals het belasten van de CO2 uitstoot. Immers, de vervuiler betaalt. Dat geld kan dan weer evenredig terugvloeien naar de burger toe, zodat iedereen een normaal leven kan blijven leiden.

Het aanpakken van klimaatverandering is misschien wel de grootst denkbare uitdaging die we ooit hebben gehad, maar als iedereen zijn schouders er onder gaat zetten, dan gaat het ons vast lukken!